کودکان بی‌پناه ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

کودکان بی‌پناه ایران‌زمین
۰۴ اسفند ۱۳۹۹

انتشار فیلم‌های تحقیرآمیز از دانش آموزان و تاثیر این تجربه موحش در آینده آنان، جبران ناپذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه