به یاد پروفسور منوچهر حکیم

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد پروفسور منوچهر حکیم
۲۲ دی ۱۳۹۹

اخراج، زندان و اعدام پزشکان و پرستاران بهائی در جمهوری اسلامی ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه