به یاد محرومان و قربانیان ایران زمین

این روزها به یاد تو
به یاد محرومان و قربانیان ایران زمین
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
با مناجاتی از حضرت عبد البهاء یادی می کنیم از همه شهروندان محروم و دردمند ایران زمین و به خصوص از قربانیان آتش سوزی در بیمارستان سینا که هفته گذشته رخ داد.

ثبت نام در خبرنامه