به یاد قربانیان خشونت و بی‌رحمی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان خشونت و بی‌رحمی
۲۴ مهر ۱۴۰۲

و اما به یمن این روز مبارک با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء، یادی می‌کنیم از همه قربانیان جنگ، خشونت و بی‌رحمی، و برای استقرار صلح، آرامش، ایمنی و بهروزی همه مردم جهان عاجزانه دست به دعا بر می‌داریم. باشد که روزی نه چندان دور حقیقت «بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند» تبدیل به یک واقعیت گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه