افتتاح معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو

Program Picture

این روزها به یاد تو

افتتاح معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

نمادی از «خدمت و عبادت، دو امری که برای احیای جهان ضرورت دارند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه