به یاد قربانیان حقوق بشر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان حقوق بشر
۱۴ آذر ۱۴۰۱

مروری بر بیانیه جامعه جهانی بهائی در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه