به یاد شهروندان بهائی سمنان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی سمنان
۰۸ شهریور ۱۴۰۰

بیانیۀ جامعه جهانی از اقدام مقامات ایران برای توقیف قریب الوقوع املاک شهروندان بهائی در سمنان خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه