به یاد شهروندان ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران‌زمین
۰۲ مرداد ۱۴۰۲

به امید آن که مردم سرزمین‌مون این روزهای تلخ‌تر از زهر را به زودی پشت سر بگذارند، تا بتوانند دست به دست و دوشادوش یکدیگر در راه سربلندی ایران‌زمین و رفاه و آسایش، صلح و یگانگی اهل عالم تلاش کنند و گام بردارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه