به یاد زندانیان عقیدتی و سیاسی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد زندانیان عقیدتی و سیاسی
۲۷ مرداد ۱۳۹۹

در بحبوحه یک بحران تندرستی جهانی، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از حق مرخصی محروم می‌شوند و بسیاری از شهروندان به زندان فرا خوانده می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه