به یاد دردمندان و رنج‌دیدگان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد دردمندان و رنج‌دیدگان
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از نیازمندانی که در پیچ و خم زندگی راه گم کرده‌اند و چشم امید به نوع‌دوستی ما دوخته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه