به مناسبت ماه تاریخ آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار

Program Picture

این روزها

به مناسبت ماه تاریخ آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار
۱۸ بهمن ۱۴۰۰

ماه فوریه، در تقویم ایالات متحده آمریکا، بزرگداشت شخصیت‌های برجسته سیاه‌پوست آمریکایی است که سهم مهمی در تاریخ این کشور داشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه