به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ

Program Picture

این روزها به یاد تو

به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ
۲۷ دی ۱۴۰۰

در این روز تاریخی، یادی می‌کنیم از بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده ایرانی که با دلی شکسته و جسمی رنج‌دیده، نابهنگام پرنده روحش پر کشید و از قفس این جهان فانی آزاد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه