تلافی – انتقام

Program Picture

به دنبال معنا

تلافی – انتقام
۰۲ شهریور ۱۳۹۴

سودابه ماجرایش را برای دستان و شایان تعریف می‌کند و از خودش دفاع کرده و آنها را به کمک می‌طلبد. در جشن پایان تحصیلی همگی خوشحالند و کتاب‌ها و جزوه‌هاشون رو به هوا پرتاب می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه