برنامه کامل ۵ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ شهریور ۱۴۰۲
۰۵ شهریور ۱۴۰۲

آن‌چه در پیام دوست یکشنبه‌ این هفته خواهید شنید «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک ۱۲» است و در پیش‌خوان، به مناسبت روزملی داروسازی، تاریخچه مختصری از این علم مفید بشری را برایتان بازگو خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه