برنامه کامل ۴ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۴ شهریور ۱۴۰۲
۰۴ شهریور ۱۴۰۲

اکنون بخش سوم و پایانی «سخنرانی» آقای دکتر بهروز ثابت به همراه بخش جدیدی از «معماران صلح» را تقدیم می‌کنیم و در خلال پخش این دو از انسان سخن می‌گوئیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه