برنامه کامل ۳ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳ شهریور ۱۴۰۲
۰۳ شهریور ۱۴۰۲

هویت‌های اتنیکی و نقش آن‌ها در هویت ملی، این هفته هم موضوع مورد بحث در پادکست هفت است و البته قبل از هر گفتگو یا اظهار نظر، به نقل خبری از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه