برنامه کامل ۲۹ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ آذر ۱۴۰۲
۲۹ آذر ۱۴۰۲

قسمت دوم از فصل سوم «سوپ جوجه برای روح» اولین برنامه‌ای است که امروز می‌شنوید و سپس «خبرنگار» را تقدیم می‌کنیم که یادی است از یک هنرمند درگذشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه