برنامه کامل ۳۰ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۳۰ آذر ۱۴۰۲

خوشحالیم که از امروز در سهمیه کودکان عزیز، برنامه جدیدی را منظور کرده‌ایم به طوری که آن عزیزان از امروز شنونده «دنیای زیبای ما» و «مداد نارنجی» خواهند بود و البته کماکان با دو بخش «مداد نارنجی فرزندم» و «شوق یادگیری» در خدمت اولیاء و مربیان گرامی هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه