برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۴۰۲
۲۸ آذر ۱۴۰۲

دو بخش برنامه امروز عبارتند از «آفتاب بینش» که ادامه معرفی کتاب عبدالبهاء در انجمن عالم است و نمایش رادیویی «ملک تا ملکوت» که در بیان زندگی‌نامه حضرت عبدالبهاء می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه