برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۴۰۲
۲۸ مهر ۱۴۰۲

فضای دو قطبی چیست و نحوه برخورد ما با آن چگونه باید باشد؟ موضوع اصلی این «پادکست هفت» است و البته در کنار آن از خبر تلاش در راستای غلبه بر نژادپرستی و نیز نگاهی به فیلم‌های اخیر داریوش مهرجوئی، موجد مزید آگاهی‌های ما خواهند شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه