برنامه کامل ۲۷ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ مهر ۱۴۰۲
۲۷ مهر ۱۴۰۲

پیام دوست پنجشنبه‌ها چهار بخش دارد که برای نونهالان نازنین و اولیاء عزیز آنان تهیه شده است. ابتدا «ما اومدیم» و «مداد نارنجی» برای کودکان و سپس «مداد نارنجی فرزندم» و «کودکان منادیان صلح» برای اولیاء و مربیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه