برنامه کامل ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
۱۹ شهریور ۱۴۰۲

امروز هم بخش‌های «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک دوازده» را به روال هفته‌های قبل تقدیم و امید همراهی توأم با تفکر و تعمق در محتوای این دو برنامه را داریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه