برنامه کامل ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

آن‌چه برای شنیدن شما همراهان عزیز در این برنامه انتخاب کرده‌ایم، گزیده‌ای از یک «سخنرانی» و بخشی دیگر از «معماران صلح» وسخنی در باب بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی است به امید همراهی شما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه