Program Picture

بال٬ بالا٬‌ بالاتر

صداقت

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

اگه شما هم مثل ما، بزرگترین دروغی که تا حالا گفتین این بوده که هیچ وقت دروغ نگفتین ‌یا فقط وقتی بچه بودین دروغ می‌گفتین، اونم اینطوری که فورا برمی‌گشتین و راستش رو می‌گفتین یا … این قسمت رو ببینین!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه