قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)

Program Picture

این روزها

قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

حکایت فرانک کپریو، قاضی هشتاد و دو سالۀ آمریکایی، که در قضاوت تنها به قانون و جرم نگاه نمی‌کنه، بلکه به انسانی نگاه می‌کنه که اغلب در شرایطی سخت و دشوار قانون‌شکنی کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه