انسان‌هایی که عالم انسانی را نورانی می‌کنند

Program Picture

این روزها

انسان‌هایی که عالم انسانی را نورانی می‌کنند
۱۱ شهریور ۱۳۹۸

کم هستند انسان‌هایی که با هرچه که دارند، با همه توانایی‌ها و به حد کمال در راه خدمت به نوع انسان و پیشرفت و زیبایی دنیا اطرافشون تلاش می‌کنند و زندگیشون را به تمام معنی وقف این هدف بلند انسانی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه