در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب

Program Picture

این روزها

در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب
۲۵ شهریور ۱۳۹۸

این روزها پیروان آیین بهائی در تکاپوی تدارکات برگزاری جشن دویستمین سالروز تولد حضرت باب هستند، تا پیام حیات‌بخش آیین بهائی را با جهانیان سهیم شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه