گوشه‌ای از تاریخ آیین بهائی

Program Picture

این روزها

گوشه‌ای از تاریخ آیین بهائی
۰۸ مهر ۱۳۹۸

حدودا چهار هفته دیگر یعنی در پایان ماه اکتبر امسال، بهائیان در هزاران نقطه جهان دویستمین سالگروز تولد حضرت باب بنیان‌گزار آیین بابی و مبشر آیین بهائی را جشن میگیرند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه