حکایت سرایدار دبیرستان و دانش آموزان خانه به دوش

Program Picture

این روزها

حکایت سرایدار دبیرستان و دانش آموزان خانه به دوش
۰۷ آبان ۱۳۹۷

حکایت کرلاین کالینز می‌تونه حکایت خیلی از ما باشه، یعنی حکایت انسانیت انسان‌ها. انسانیتی که در دورن انسان‌ها نهفته است و در قدم‌های که اون‌ها برای بهبود شرایط انسان‌های دیگه برمی‌دارند جلوه‌گر میشه!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه