نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم

Program Picture

این روزها

نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم
۲۳ مهر ۱۳۹۷

در دنیای پر تلاطم امروز، با این همه ظلم و ستم، بخشیدن و فراموش کردن راهی است سخت و ناهموار و راهرو آن نیازمند قلبی باز، اراده‌ای محکم، و وجدانی بیدار!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه