جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم

Program Picture

این روزها

جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

وقتی خبر تولد سامانتا، به گوش همسایه‌های محل رسید، عکس العمل آنها تلفیقی بود از شادی و شکرگزاری و پرسش و کنجکاوی! آن‌ها از خود می‌پرسیدند که چگونه می‌توانند در پرورش و نگهداری از سامانتا نقش داشته باشند. کاری که آنها برای همه کودکان محل می‌کردند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه