به یاد کودکان قربانی تجاوز و تعرّض

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد کودکان قربانی تجاوز و تعرّض
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

به مناسبت روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز و تعرض با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه کودکان محروم و رنج‌دیده در درون و برون مرزهای ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه