به یاد قربانیان حقوق بشر در درون و برون ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان حقوق بشر در درون و برون ایران‌زمین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

در آستانه سالروز اظهار امر حضرت باب، با دعایی از آثار او یادی می‌کنیم از تمامی قربانیان بی‌عدالتی و انسان‌ستیزی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه