با یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

با یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

به یاد دانشجویان محروم از تحصیل، روزنامه‌نگاران و وکلای محروم از شغل، پیروان اقلیت‌های قومی و مذهبی محروم از حقوق شهروندی، کارگران محروم از دستمزد، فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی زندانی، و زندانیان محروم از حقوق یک زندانی در ایران!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه