به یاد نوید خانجانی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد نوید خانجانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

فعال حقوق بشر، فعال حق تحصیل و حقوق اقلیت‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه