به یاد قربانیان نابرابری و جنگ

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان نابرابری و جنگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

زنان و مردان و کودکان بی‌گناهی که در سخت‌ترین شرایط رنج می‌کشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه