به یاد شهروندان محروم ایران‌

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان محروم ایران‌
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

با یک مناجات یادی می‌کنیم از تمامی شهروندانی که از فقر، بیکاری و سرکوب رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه