به یاد شهروندان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران زمین
۰۲ دی ۱۳۹۸

در این آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ میلادی، با قطعه‌ای از آثار آیین بهائی، و با امید به آینده‌ای روشن یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان محروم ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه