با یاد مدافعان حق قلم و بیان

Program Picture

این روزها به یاد تو

با یاد مدافعان حق قلم و بیان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

این روزها یادی می‌کنیم از رضا خندان، بکتاش آبتین، و کیوان باژن، از اعضای کانون نویسندگان ایران که اخیراً هر یک به شش سال حبس محکوم شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه