به یاد پیروان آیین بهائی در یمن

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد پیروان آیین بهائی در یمن
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

وضعیت شهروندان بهائی در مناطق تحت سلطه حوثی‌ها، گروهی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، موجب نگرانی شدید جامعه بین المللی شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه