اولین برف این دیار

اولین برف این دیار
دی ۱, ۱۳۹۹

این روزها اشاره‌ای است به رقص پرشور و پرشتاب دونه‌های برف و احساسات خوب و نکته‌های لطیف در چند بیت شعر.

ثبت نام در خبرنامه