اهمیت نقش زنان در رهبری

Program Picture

خبرنگار

اهمیت نقش زنان در رهبری
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم نیکا سعیدی، کارشناس امور صلح در سازمان ملل.

بحران کرونا در سال گذشته، اهمیت نقش زنان در رهبری را بیش از بیش برجسته و کارشناسان بر بازتعریف الگوهای رهبری تاکید می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه