انسجام اجتماعی و معبد بهائی

Program Picture

خبر هفت

انسجام اجتماعی و معبد بهائی
۰۵ آبان ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته براتون از برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات دولتی، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری، اعضای دفتر ملی امور دینی شیلی، و نمایندگان جامعه بهائی شیلی در معبد بهائی این کشور میگیم. این گردهمایی در جهت بررسی نقش دین در کمک به ساخت اجتماعی منسجم‌تر شکل گرفته. تمرکز این گفتگو‌ها بر موضوع اهمیت خدمت در پیشرفت اجتماعی بود. این مفهوم بیان‌گر جان‌مایه معبد بهائی است، جایی که در آن دعا و تامل منشاء الهام و مشوق خدمت به اجتماع است. آلوارو الیزالده سوتو، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری گفت: «ما این‌جا احساس می‌کنیم در خانه خود‌مان هستیم. این معبد شگفت‌انگیز است و به عنوان مکانی برای دعا و تامل بسیار خوب طراحی شده است.» او هم‌چنین مراتب قدردانی خود را بابت کوشش‌ها و خدمات تاریخی جامعه بهائی شیلی اظهار داشت و میل خود را مبنی بر این ‌که کشورش محلی شمول‌گراتر شود ابراز کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه