Program Picture

سرّ دلبران

اندرو کارنگی

۲۰ آبان ۱۴۰۰

در این برنامه بعد از مقدمه‌ای کوتاه، ایرج عابدیان نگاهی خواهد داشت به زندگی و دیدگاه اندرو کارنگی در مورد حضرت عبدالبهاء و در بخش سفیر صلح مروری خواهیم داشت به قسمتی از سفرها و ملاقات‌های حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه