سرّ دلبران

Program picture

سرّ دلبران

این برنامه‌ تلویزیونی تلاش دارد تا از زبان و آثار افراد غیر بهائی به بررسی ابعاد مختلف شخصیت حضرت عبدالبهاء و رابطه این افراد با ایشان بپردازد. در بخش سفیر صلح مروری خواهیم داشت به قسمتی از سفرها و ملاقات‌های حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه