افزایش فشارها بر بهائیان ایران

Program Picture

خبرنگار

افزایش فشارها بر بهائیان ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۲

گفتگو با آقای مهدی خلجی، پژوهش‌گر و عضو ارشد انستیتو واشنگتن.

«گرچه پیروان دین بهائی حقانیت اسلام را قبول دارند، اما از همان ابتدای جمهوری اسلامی روحانیون رژیم، آن‌ها را رقیبانی احتمالی می‌دیدند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه