قهرمانان #داستان_ما_یکیست (بخش ۴)

Program Picture

خبرنگار

قهرمانان #داستان_ما_یکیست (بخش ۴)
۱۸ مرداد ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم روحی جهان‌پور.

داستان ده بانوی بهائی که چهل سال پیش به خاطر پایداری بر باورهای قلبی خودشون به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز به دار آویخته شدن، حقیقتا حماسه‌ای هست که حکایت‌های بی‌شماری در دل اون نهفته. حکایت‌هایی از صداقت و راست‌گویی، از استقامت و پایداری بر باور و یقین، بدون لحظه‌ای درنگ و تردید، از فداکاری و جان‌بازی در راه آرمان‌هایی نوین و جهان‌شمول و از شجاعت و شهامت در برابر وحشت جهل و خشونت و بی‌رحمی. داستانی که امروز در تمامی رنج‌ها و سختی‌های مردم ایران تعریف می‌شه و در تلاش و فداکاری اون‌ها برای تحقق آرمان عدالت و برابری و آرزوی دیرینه برای احترام به کرامت انسان و حقوق همه انسان‌ها تبلور پیدا می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه