Program Picture

کرسی صلح

استفاده صرفا ابزاری از افراد انسانی

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

دکتر ساموئل کریستین استاد دانشگاه مریلند در ارتباط با استفاده صرفا ابزاری از افراد انسانی توضیح می‌دهد. از دید دکتر کریستین ما باید راه‌هایی پیدا کنیم تا بیشتر به این آگاهی برسیم که همگی انسانیم و شایسته نوع خاصی از احترام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه