Program Picture

موسیقی

آهنگ رنگ تازه
۰۲ آبان ۱۳۹۸

آهنگ “رنگ تازه” به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب.

***

آفتاب درومد تو آسمون

خورشید می‌تابید

یه قاصدک یه پروانۀ قشنگ با نسیم می‌رقصید

عطر خوبی، تو کوچه‌ها پیچید

چون که دنیا باید رنگ تازه‌ای می‌دید

آمد دنیای تاریک ما کودکی نورانی

تا بشه روشن از حضور او این دنیای تاریک

می‌گذره از او شبا و روزا

دو قرنی که پر بود از قصه‌ها و از ماجراها

یا علی الاعلی نقطه اولی مژده داد به بهاءالله

یا بهاءالابهی معمار صلح و روزای رنگی دنیا

مهتاب می‌تابه تو آسمون

ستاره می‌باره

بلبل عاشق، آوازی می‌سازه

تو فکر یاره

بچه‌های دنیا، خوابای خوب دیدن

گلای باغچه‌ها از شادی، از شادی خندیدن

«یا علی الاعلی نقطه اولی مژده داد به بهاءالله

یا بهاءالابهی معمار صلح و روزای رنگی دنیا» 4

news letter image

ثبت نام در خبرنامه