نماهنگ
O Moving From of Dust
تیر ۲۶, ۱۳۹۹
در استودیو بهائی بلاگ در دوربان آفریقای جنوبی، انیس و دوستان آهنگی رو با نام “O Moving Form of Dust” بر اساس آثار حضرت بهاءلله اجرا میکنند.

ثبت نام در خبرنامه